Ang Kalooban Mo (For Your Purpose)

CCLI# 7164395
Written by Lee Simon Brown, Sarah Bulahan, Erika Murrell, and Jose Villanueva III
©2020 Victory (Admin. by Every Nation Churches & Ministries, Inc.)

Ang Kalooban Mo (For Your Purpose)

VERSE 1
Kilala Mo, mga bituin
Mga likha sa daigdig
Sa simula’t hanggang wakas
Ikaw ang sandigan

VERSE 2
Hinugis ng Iyong kamay
Larawan Mo sa ’king buhay
Tanda ng
Iyong pagmamahal

PRE-CHORUS
Kaya’t sabihin Mo
Ipaalala Mo
Ipaunawa ang Iyong puso
Kaya’t sabihin Mo
Ang kalooban Mo
Ang makilala Ka ang nais ko

CHORUS
Ako’y sa ‘Yo, O, Panginoon
At ang nais ko’y ang kalooban Mo
Walang katulad ang pag-ibig Mo
Kaya’t ang nais ko’y ang kalooban Mo

VERSE 2

PRE-CHORUS

CHORUS

BRIDGE (3X)
Kahit sa’ng landas
Ay ihahayag
Sa buong mundo
Ang pag-ibig Mo

CHORUS