‘Di Magbabago (Unchanging God)

CCLI# 7164394
Written by Lee Simon Brown, Elle Tumaliuan, Ian Tumaliuan, and Jose Villanueva III
©2020 Victory (Admin. by Every Nation Churches & Ministries, Inc.)

‘Di Magbabago (Unchanging God)

VERSE 1
Ang wika Mo
Lahat ng pinangako Mo
Ang tangi kong
Pinanghahawakan

VERSE 2
Magbago man
Paglipas ng panahon
Ikaw pa rin
Ang siyang maghahari

PRE-CHORUS
Salita Mo ay mangyayari

CHORUS
Ang ‘Yong hangarin, ang siyang mananaig
Buong puso kami’y umaasa
Tapat Mong wika hindi mayayanig
Buong puso kami’y umaasa

VERSE 2

PRE-CHORUS

CHORUS

BRIDGE (2X)
‘Di magbabago (pag-ibig Mo)
‘Di magbabago (pangako Mo)
‘Di magbabago (katapatan Mo)
‘Di magbabago

LAST CHORUS
Ang ‘Yong hangarin, ang siyang mananaig
Buong puso kami’y umaasa
Ang aming buhay, ay nasa ‘Yong kamay
Kami sa Iyo’y magwawagi