Ligtas (Safe)

CCLI# 7164388
Written by Lee Simon Brown, Justin Gray, Moira Hernandez, and Juan Winans
©2020 Victory (Admin. by Every Nation Churches & Ministries, Inc.)

Ligtas (Safe)

VERSE 1
Sa ‘Yong biyaya, ako ay namamangha
Sa ‘Yong kalinga, panganib ay ‘di banta
Sa pag-ibig Mo, palaging ligtas ang puso

VERSE 2
Mangusap Ka, lingkod Mo’y nakikinig
Sa ingay man, bulong Mo’y natatangi
Pag-asa’y Ikaw, sa ‘Yo puso ko’y tatahan

CHORUS 1
Sandigan ng puso ko
Ay nahanap sa ‘Yo, Kristo
Pangalan Mo’y kanlungan ko
Kailan pa man

VERSE 2

CHORUS 2
Sandigan ng puso ko
Ay nahanap sa ‘Yo, Kristo
Pangalan Mo’y kanlungan ko
Sandigan ng puso ko
Ay nahanap sa ‘Yo, Kristo
Pangalan Mo’y kanlungan ko
Kailan pa man

POST-CHORUS
Kailan pa man

BRIDGE (3X)
Kailan ma’y ‘di lalayo
Ikaw ang kaligtasan ko
Binabalot ng ‘Yong lakas
Sa piling Mo ako’y ligtas

CHORUS 2