Kataas-taasan (Highest)

CCLI# 7164386
Written by Julius Fabregas, Moira Hernandez, Ily Mark Maniano, and Jose Villanueva III
©2020 Victory (Admin. by Every Nation Churches & Ministries, Inc.)

Kataas-taasan (Highest)

VERSE 1
Dakilang Maylikha
Ganap ang kabutihan
Simula at Katapusan
O, Ika’y kahanga-hanga
Lumuluhod, nagpupuri

VERSE 2
Maybigay ng bawat buhay
Biyayang kamangha-mangha
Sa Iyong kapangayarihan
Kalangita’y umaapaw
Lumuluhod, nagpupuri

CHORUS
Kami’y lumulugod, lahat sumasamba
Luwalhatiin Ka, karapat-dapat
Buong kalangitan, papuri’y walang hanggan
Dakila Ka’t banal, Aming Hari

VERSE 1

CHORUS (2X)

BRIDGE
Diyos, Ika’y banal, walang katulad
O, Ika’y banal, walang katulad
Diyos, Ika’y banal, walang katulad
Noon, Ngayon, at Bukas!

CHORUS
Kami’y lumulugod, lahat sumasamba
Luwalhatiin Ka, karapat-dapat
Buong kalangitan, papuri’y walang hanggan
Dakila Ka’t banal, Aming Hari