Lilim

CCLI# 7157687
Written by Bea Barlaan, Lee Simon Brown, Ann Del Rosario & Joshua Gayanelo
©2019 Victory (Admin. by Every Nation Churches & Ministries, Inc.)

Lilim

VERSE 1
Panginoon, ang nais ko
(Lord, my desire)
Kagandahan Mo ay pagmasdan
(Is to gaze upon Your beauty)
Ang pag-ibig Mo, sakly tugon
(Your love is Your answer)
Kailanma’y ‘di pababayaan
(I’m forever not forsaken)

PRE-CHORUS 1
Sa ‘Yo lamang matatagpuan

(In You alone, I am found)
Sa ‘Yo lamang
(In You alone)

CHORUS
Mananatili sa lyong lilim
(I will remain in Your shelter)
At sasambahin Ka sa dakong lihim
(And I will worship You there in the secret place)

Mananatili sa lyong lilim
(I will remain in Your shelter)
Nang masumpungan Ka
(And I will find You)
Sa dakong lihim
(There in the secret place)

VERSE 2
Panginoon, ang ‘ngalan Mo
(Lord, Your name)
Ay kalinga at sandigan ko
(Is my fortress and foundation)
‘Di nagbabago, pangako Mo
(Your promises never change)
Salita Mo’ panghahawakan
(I will hold on to Your word)

PRE-CHORUS 2
Sa ‘Yo lamang matatagpuan
(In You alone, I am found)
Sa ‘Yo lamang
(In You alone)

CHORUS