Yahweh – Live

Written by Catherine Go
©2022 Victory

Yahweh – Live

VERSE 1
Si Yahweh ang aking pastol
’Di ako magkukulang
Pinahihimlay Niya ako sa
Luntiang pastulan

PRE-CHORUS
Inaakay Niya sa tahimik na batisan
Pinanunumbalik Niya aking kalakasan
Pinapatnubayan ang bawat hakbang
’Di ako nag-iisa

CHORUS 1
Yahweh, Yahweh, Yahweh
Pag-ibig Mo’y walang hanggan
Yahweh, Yahweh, Yahweh
Sa ’Yo ako’y mananahan

VERSE 2
Si Yahweh ang aking pastol
Siya’ng aking kalakasan
Ang aking patnubay sa
Landas ng katuwiran

PRE-CHORUS 2
Upang ang ngalan Niya’y
Aking papurihan
Kaluwalhatian Niya ang itataas
Tungkod Niya’t baston
Ay ang aking matibay
Na sanggalang

CHORUS 1

BRIDGE
Dumaan man ako sa libis ng kamatayan
Takot ay walang lugar sa pusong may tiwala
Ikaw ang aking Tagapagligtas
Ikaw sa akin ang lahat-lahat

CHORUS 2
Yahweh, Yahweh, Yahweh
Kabutihan Mo’y walang hanggan
Yahweh, Yahweh, Yahweh
Sa ’Yo ako’y mananahan

CHORUS 1

TAG
Si Yahweh ang aking pastol